Knižky a ilustrácie
inšpirované prírodou

Nestačí tvoriť pekné veci, ak nie sú
ohľaduplné k nášmu okoliu.

Nová reportáž

Okolia riek a mokradí sú všade vo svete tie najbohatšie ekosystémy. Voda je život. Na Slovensku však vzácne mokrade miznú.

Prečítajte si viac