Ahojte!

Egreš je malé nezávislé vydavateľstvo, ktoré sa zameriava predovšetkým na tvorbu ilustrovaných a vizuálnych kníh a taktiež rôznych darčekových ilustrovaných produktov v spolupráci so slovenskými alebo zahraničnými autormi. Všetky naše výrobky sú vytlačené a vyrobené na Slovensku alebo v krajinách EÚ. Pri výrobnom procese dbáme na podporu poctivých dodávateľov a výrobcov. Používame papiere minimálne s FSC certifikáciou (udržateľné lesohospodárstvo) alebo recyklované papiere. Je pre nás dôležité tvoriť nielen krásne knihy, ale byť aj zodpovedný voči našej planéte.

Egreš je nostalgia za záhradou u starých rodičov. Egreš je láska k prírode, ilustrácii a grafickému dizajnu.


Kto je Egreš?

Zuzana Mitošinková začala s Egrešom v roku 2012 ako s voľnočasovou aktivitou s cieľom prinášať kvalitný obsah o ilustráciách, knihách či okrajových témach. V roku 2014 založila Občianskej združenie Egreš. Najskôr vydávala tlačený magazín a v roku 2015 začala vydávať aj knihy. Magazín síce skončil, ale knihy pokračujú. Aktivity v Egreši ju v súčasnosti zamestnávajú naplno.

Do Egreša sa snaží prinášať najmä svoje nápady a to, čo je jej srdcu najbližšie  príroda, ilustrácia, zvieratá. Cieľom je edukovať a inšpirovať čo najviac čitateľov k zodpovednému a láskavému správaniu sa voči všetkému okolo nás. 

Pokiaľ nevydáva knižky, tak najpravdepodobnejšie behá niekde po kopcoch, horách, lesoch alebo varí. Zuzana je zanietenou propagátorkou rastlinného stravovania, nakoľko je proti akémukoľvek násiliu páchanom na všetkých zvieratách.