VŠEOBECNÉ USTANOVENIE A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Pod predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu:

Egreš, o. z., Hálova 20, 851 01 Bratislava

IČO: 42362571, DIČ: 2024141636

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom www.egres.online.

Obchodný vzťah sa uzatvára prostredníctvom elektronického systému www.egres.online a elektronickej objednávky.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, ktoré sa Občianske združenie Egreš zaväzuje používať iba na účel sprostredkovania obchodu a spracuje ich podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

PODMIENKY PREDAJA A PLATBA

Po úspešne odoslanej objednávke Vám príde na Váš e-mail automatická odpoveď o prijatí objednávky. V prípade bankového prevodu Vám spoločne s e-mailom o prijatí prídu pokyny k platbe.  Uhradiť objednávku je možné nasledujúcimi spôsobmi: Bankovým prevodom na náš slovensko-český účet zriadený vo Fio banke, a. s. SK98 8330 0000 0029 0065 2476; Paypalom (info@egresmagazin.sk); Online kartou na náš TrustPay účet.

V rámci Slovenska, Českej republiky a krajín eurozóny sú bankové prevody bezplatné. Akonáhle sa suma za Vašu objednávku pripíše na náš účeť, Paypal alebo TrustPay, začneme Vašu objednávku spracúvať. O kompletnom vybavení objednávky Vás budeme informovať ďalším e-mailom.

Dodacia lehota odo dňa prijatia e-mailu o vybavení objednávky je 5 pracovných dní. Ak Vám tovar do tejto doby nepríde, neváhajte nás kontaktovať na info@egres.online.

Ak si želáte dodať tovar skôr alebo neskôr, prosím, informujte nás o tom elektronicky alebo telefonicky. Ak dôjde k situácii, ktorá nám neumožní odoslať Váš tovar do 5 pracvných dní odo dňa úhrady Vašej objednávky, sme povinní Vás o tom informovať. Ku každej uhradenej objednávke vystavujeme faktúru s pečiatkou a elektronickým podpisom, ktorá slúži ako pokladničný doklad a obojstranná kúpna zmluva. Odosielame ju elektronicky na Váš e-mail. Ak si želáte faktúru poslať vo vytlačenej podobe, prosím, informujte nás o tom.

Splatnosť Vašej faktúry je 10 dní. Ak do tohto dňa objednávku neuhradíte, vyzveme Vás opätovne k jej úhrade. Ak ju neuhradíte do 10 dní po vyzvaní, Vašu objednávku automaticky zrušíme.

STORNO OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIA

Ak ste zadali objednávku a rozhodli ste sa ju zrušiť, prosím, kontaktuje nás elektronicky alebo telefonicky najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania objednávky. Storno objednávky je bez poplatku.

Ak ste medzitým stihli už  Vašu objednávku uhradiť, sumu za objednávku Vám vrátime v plnej výške najneskôr do 15 dní na účet uvedený vo Vašej objednávke.

V prípadne, že ste objednávku dostali a rozhodli ste sa ju vrátiť, podľa odseku 6 novely Občianskeho zákonníka č. 367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Nevzťahuje sa to však na osobné prevzatie tovaru v určenom mieste osobného odberu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vrátení tovaru nás informujte písomne na adresu Egreš, o. z., Hálova 20, 851 01 Bratislava, alebo elektronicky na info@egres.online. Vzor na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.


DODACIE PODMIENKY


POŠTA

Zásielky odosielame slovenskou poštou doporučene na Vaše meno, firmu a poštovú/dodaciu adresu uvedenú vo Vašej objednávke do 5 pracovných dní od prijatia platby.

Výška poštovného je stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Výška kuriérskej služby je stanovená podľa cenníka dodávateľskej kuriérskej firmy. K poštovnému alebo kuriérskemu poplatku sa pripočítavajú ešte náklady spojené s bezpečným zabalením a odoslaním tovaru.

Ak Vám zásielka nedorazí do 15 dní odo dňa úhrady Vašej objednávky, prosím, kontaktujte nás. Bude v našich silách zabezpečiť nápravu.

Za poškodenie zásielky spôsobené Slovenskou poštou nezodpovedáme. V takomto prípade sa, prosím, obráťte na Vašu poštu a žiadajte od nich náhradu. Ak zistíte poškodenie vo vnútri zásielky (napr. chýbajúci tovar, vytrhnutá strana v publikácii), kde je evidentné, že chyba nastala na našej strane, po dohode je možné urobiť nápravu a výmenu.


OSOBNÝ ODBER

Osobný odber máme zabezpečený v Chooze Design & book shop na Májkovej ulici č. 2 v Bratislave. Pozrite si, prosím, mapu.
Pri osobnom odbere poštovné a balné neplatíte. Vyzdvihnúť tovar v Chooze je však možné až po úhrade objednávky. O vybavení a odoslaní objednávky na osobné vyzdvihnutie Vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Tovar je možné vyzdvihnúť od pondelka do piatku v čase od 11.00 do 18.00 hod.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a so všetkým uvedeným plne súhlasí.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 2. 2017.
Egreš, o. z.